Bangruppens schema

Nedan följer Bangruppens schema för 2023 för vilka som är ansvariga för vilka veckor.

Vid förhinder så försök byta med någon. 

Vecka

Lastmaskin

Traktor

10

Claes Blommander

Johan Jakobsson

11

Mikael Starby

Mikael Starby

12

Marcus Nilsson

Marcus Nilsson

13

Mattias Svensson

Mattias Svensson

14

Claes Blommander

Peter Magnusson

15

Mikael Starby

Mikael Starby

16

Marcus Nilsson

Marcus Nilsson

17

Mattias Svensson

Mattias Svensson

18

Claes Blommander

Johan Jakobsson

19

Mikael Starby

Mikael Starby

20

Marcus Nilsson

Marcus Nilsson

21

Mattias Svensson

Mattias Svensson

22

Claes Blommander

Peter Magnusson

23

Mikael Starby

Mikael Starby

24

Marcus Nilsson

Marcus Nilsson

25

Mattias Svensson

Mattias Svensson

26

Claes Blommander

Johan Jakobsson

27

Mikael Starby

Mikael Starby

28

Marcus Nilsson

Marcus Nilsson

29

Mattias Svensson

Mattias Svensson

30

Claes Blommander

Peter Magnusson

31

Mikael Starby

Mikael Starby

32

Marcus Nilsson

Marcus Nilsson

33

Mattias Svensson

Mattias Svensson

34

Claes Blommander

Johan Jakobsson

35

Mikael Starby

Mikael Starby

36

Marcus Nilsson

Marcus Nilsson

37

Mattias Svensson

Mattias Svensson

38

Claes Blommander

Peter Magnusson

39

Mikael Starby

Mikael Starby

40

Marcus Nilsson

Marcus Nilsson

41

Mattias Svensson

Mattias Svensson

42

Claes Blommander

Johan Jakobsson

43

Mikael Starby

Mikael Starby

44

Marcus Nilsson

Marcus Nilsson

45

Mattias Svensson

Mattias Svensson

46

Claes Blommander

Peter Magnusson

47

Mikael Starby

Mikael Starby

48

Marcus Nilsson

Marcus Nilsson

49

Mattias Svensson

Mattias Svensson

50

Claes Blommander

Johan Jakobsson

51

Mikael Starby

Mikael Starby

52

Marcus Nilsson

Marcus Nilsson