BANVÄRD

Vad det innebär att vara TMS Banvärd.

Som medlem i Tranås MS ska man ställa upp som banvärd vid minst en träning per säsong.

Den som är banvärd är klubbens ansikte utåt och kontaktperson för nya besökare på anläggningen.

Banvärden uppträder alltid rättvist och korrekt, och det är banvärden som bestämmer på anläggningen under träningen. I rollbeskrivningen kan man läsa om banvärdens skyldigheter och rättigheter. Läs dem innan du är banvärd nästa gång.

Har man frågor eller känner sig osäker på vad som gäller, kontakta någon i styrelsen eller närmaste medlem som varit med och kan förklara vad det innebär.

Under “banvärdinstruktioner” fins information om hur man får tillgång till nyckel, hur träningsavgifter redovisas osv.

Om tiden man tilldelats inte passar, är det en skyldighet mot klubben att se till att någon annan tar över BV rollen för det tilldelade datumet.

Ring till de som ska vara banvärd längre fram och byt, kontakta någon i styrelsen och gör ett utrop om hjälp på vår FB sida.

Har vi ingen banvärd så blir det inga inkomster för träningsavgift, därför får du böta 500kr om det inte fins någon banvärd på plats när det är DITT ansvar.

Rollbeskrivning: Banvärd
Som banvärd är du klubbens representant, och det är du som för dagen har ansvar för anläggningen under öppettiden. Som banvärd har du följande uppgifter, rättigheter & skyldigheter
 • Använd den gula västen som hänger i kiosken
 • Ta upp träningsavgifter för förare som inte betalat årsavgiften för medlemskap/träning (200kr stora banan och 50kr lilla banan).
 • Det finns en QR kod som samtliga ska scanna och skriva in sig till träningen. denna kod finns både på tavlan utanför klubbstugan och inne kiosken. 
 • Kontrollera medlemskort och licens. Har föraren ej någon licens så finns det engångslicenser att köpa på Svemo.se för 150kr. Barn under 12 år behöver ingen licens. 
 • Påminn föräldrar att gå ut med gul flagga på banorna.
 • Se till att all åkning endast sker i pilmarkerad riktning på stora och lilla banan.
 • Se till att det inte förekommer någon åkning i depåområdet.
 • Se till att små (80cc och mindre) och stora (125cc och större) inte tränar samtidigt på stora banan om det är fler än fem förare. Samkörning kan annars göras med samtliga förares samtycke.
 • Att vid förhinder skaffa fram ersättare. 

Rättigheter.
Som banvärd har du klubbens och styrelsens mandat att avvisa förare från banan som inte uppfyller de krav som ställs för att får köra. Samt att banvärden får avvisa förare från banan vars motorcykel saknar ljuddämpare eller har för hög bullernivå.

Instruktioner.

 • Hämta ut nyckel och kassa skrin på Statoil i Tranås med ID-handling och medlemskort.Larmkod finns också på statoil. Nyckeln och skrin skall återlämnas på stationen snarast efter ditt pass är genomfört. Man kvitterar ut nyckeln och skrinet med namnteckning och tel. nr och ansvarar för nyckeln och skrinet till dess att de är återlämnade.

  Nyckeln och skrinet skall utan undantag återlämnas till Cirkel K och får ej överlämnas direkt till den som är träningsansvarig vid nästa tillfälle

 • Nykel till skrinet hänger på kontoret i nykelskåpet.

 •  Klubbstuga och omklädningsrum/WC skall vara upplåst 30 minuter före ordinarie träningstid, dvs. 16.30 vardagar, 09.30 lördagar och söndagar för att de som avser träna skall hinna byta om och göra sig klara i god tid.

 •  Ta på den gula västen som hänger i klubbstugan.

 •  Ta fram ett antal gula flaggor (finns i kontainern) och placera dessa utanför kontainern.

 • Alla utan “Årskort” på träning skall betala 150 kr för stora banan och 50kr för lilla.

 •  Avgift för våra hyrcrossar är 50 kr för 15 minuter.

 •  Kl. 20.00 vardagar och 14.00 lördagar avslutas dagens träning och samtliga åkare flaggas av.

 •  När sista åkare lämnat anläggningen kontrolleras den allmänna ordningen i omklädningsrum/WC samt övriga utrymmen. Se till att lyset är släckt i klubbstuga. 

 • Dagens intäkter banavgiften läggs  i ett kuvert som läggs i botten på skrinet, anmälningslistan sätts längst bak i banvärds pärmen. OBS !! Blanda ej ihop kiosk kassan med banvärdspengarna (olika konton).

  Övriga meddelanden eller synpunkter/brister, ex. om material eller annat saknas, kan mailas till tranasms@gmail.com .

  Denna instruktion samt övrig information finns även i Banvärd-pärmen i klubbstugan.