Höganloft Enduro bana är stängd!

Endurobanan på höganloft är stäng pga Arbete på och invid spåret. vi återkommer när det kan öppnas igen